Concurs dirigit als creatius de la fotografia amb Photoshop en tots els seus aspectes (composició, collage, retoc, efectes visuals, muntatge, etc.), però pretesament fotogràfic.

La participació és gratuïta i oberta a tothom amb residència a Espanya. La temàtica és lliure, en el marc de la composició fotogràfica digital amb Photoshop. No pot participar cap persona directa o indirectament relacionada amb la organització.

Concurso dirigido a los creativos de la fotografía con Photoshop en todos sus aspectos (composición, collage, retoque, efectos visuales, montaje, etc.), pero pretendidamente fotográfico.

La participación es gratuita y abierta a todos con residencia en España. La temática es libre, en el marco de la composición fotográfica digital con Photoshop. No puede participar ninguna persona directa o indirectamente relacionada con la organización.

Participa!