Nom / Nombre

Cognoms / Apellidos

DNI / NIE / Passaport

Correu electrònic / Correo electrónico

Telèfon / Teléfono

Adreça / Dirección

Població / Población

Codi postal / Código postal

Número d'obres / Número de obras
 1 2 3

Adjunta URL de descàrrega d'obres a concurs via WeTransfer: ZIP amb dos carpetes, una amb les obres (nom de la obra a cada arxiu, i una altre amb les dades personals indicades al vostre DNI).

Adjunta URL de descarga de obras a concurso vía WeTransfer: ZIP con dos carpetas, una con las obras (nombre de la obra en cada archivo, y otra con los datos personales indicados en vuestro DNI).

Escriu els signes / Escribe los signos
captcha