Concurs dirigit als creatius de la fotografia amb programes de retoc digital en tots els seus aspectes (composició, collage, retoc, efectes visuals, muntatge, etc.), però pretesament fotogràfic, és a dir, aquells treballs que estiguin més a prop de la il·lustració que de la fotografia podran ser desqualificats.

La participació és gratuïta i oberta a tothom amb residència a Espanya. La temàtica és lliure, en el marc de la composició fotogràfica digital amb programes de retoc. No pot participar cap persona directa o indirectament relacionada amb la organització.

Podeu consultar les bases a l’apartat de BASES