A continuació es detalla el protocol i les mesures individuals que hauran de seguir les persones que vinguin al FAB Casa del Mig Punt Multimèdia vers la prevenció amb motiu de la Covid-19.

L’espai seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:

  • Es desinfectaran els espais diàriament.
  • Els equips informàtics i de fabricació es desinfectaran després de cada ús.
  • Els espais tindran un aforament reduït i la disposició del seients mantindran les distàncies de seguretat requerides.
  • Trobareu gel hidroalcohòlic a l’entrada dels espais.
  • L’accés i la sortida es farà de manera ordenada i sota control del personal per garantir la distància de seguretat. S’establirà una cua d’espera a la sortida del parc mantenint la distància de 2 metres de seguretat entre persones.
  • Es prendrà la temperatura a totes les persones que vulguin accedir a l’equipament.

Mesures individuals:

  • Recorda mantenir una distància de seguretat entre persones de 2 metres i fer servir el gel hidroalcohòlic a l’entrar.
  • L’ús de la mascareta és obligatori dins l’equipament.
  • L’accés i la sortida dels espais es farà de manera ordenada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal.
  • Si has de fer la inscripció d’un taller, millor fes el pagament amb targeta.

Nota:
En cas de força major derivada de la crisis sanitària actual i/o perquè qualsevol autoritat governamental no permeti el desenvolupament de l’activitat a la que ha estat inscrit/a de forma presencial (donat que aquesta circumstància pot restringir l’accés a l’equipament) el centre es reserva el dret a canviar el professorat, el calendari de les sessions, l’horari i el format dels tallers. Aquesta variació no suposarà que el curs es consideri cancel·lat o suspès.