A continuació es detalla el protocol i les mesures individuals que hauran de seguir les persones que vinguin al FAB Casa del Mig Punt Multimèdia vers la prevenció amb motiu de la Covid-19.

L’espai seguirà els següents protocols sempre d’acord amb la normativa vigent:

 • Es desinfectaran els espais diàriament.
 • Els equips informàtics i de fabricació es desinfectaran després de cada ús.
 • Els espais tindran un aforament reduït i la disposició del seients mantindran les distàncies de seguretat requerides.
 • Trobareu gel hidroalcohòlic a l’entrada dels espais.
 • L’accés i la sortida es farà de manera ordenada i sota control del personal per garantir la distància de seguretat. S’establirà una cua d’espera a la sortida del parc mantenint la distància de 2 metres de seguretat entre persones.
 • Es prendrà la temperatura a totes les persones que vulguin accedir a l’equipament.

Mesures individuals:

 • Recorda mantenir una distància de seguretat entre persones de 2 metres i fer servir el gel hidroalcohòlic a l’entrar.
 • L’ús de la mascareta és obligatori dins l’equipament i especialment quan no puguis mantenir la distància de seguretat amb la resta de persones.
 • Durant el desenvolupament dels tallers l´ús de mascareta no serà obligatori sempre i quan la distància de seguretat ho permeti.
 • L’accés i la sortida dels espais es farà de manera ordenada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal.
 • Si has de fer la inscripció d’un taller, millor fes el pagament amb targeta.