Només necessitaràs dues coses:

Roba i calçat còmodes per a caminar

Un smartphone amb prou bateria per a aguantar tot el vespre!